Lasse Thoresen  (no)

Opus 42, 2008

In English

Lasse Thoresen is a professor at the Norwegian State Academy of Music, where he has been teaching composition, electro-acoustic music and sonology since 1975. Influenced by Norwegian folk music, French spectral music and Harry Partch’s “Just Intonation” tonal system, as well as his own ethno-musical studies of Norway and Asia, Thoresen has applied microtonal principles in a number of his works. “Opus 42” is a virtuoso piece that incorporates harmonies and ornamentation that are deeply embedded in rich traditions, but it is also ruthlessly modern in its idiom.

På dansk

Lasse Thoresen är professor i komposition på Norges Musikhögskola där han har undervisat i komposition, elektroakustisk musik och sonologi sedan 1975. Lasse Thoresen har influerats av norsk folkmusik, fransk spektralmusik och Harry Partchs tonala system ”Just Intonation” samt av sina etnomusikaliska studier av folkmusiken i hans eget land och från Asien. Lasse Thoresen har använt sig av mikrotonala principer i flera av sina verk. I Opus 42 möter vi en musik som på ett virtuost sätt har anammat harmonik och ornamentik som känns djupt förankrat i rika traditioner, samtidigt som uttrycket är skoningslöst modernt och aktuellt.